נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת חקלאות

מחלקת חקלאות

אודות המחלקה

תפקידה של המחלקה לפעול על מנת לפתח אמצעי ייצור ולאפשר קליטה של משפחות חדשות. ליווי של משפחות חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים קבלת מענקי מדינה וייצוג בארגונים והגופים השונים. כמו כן שמירה על מפתחות להקצאת עובדים זרים ומתן מענה בתחום המחקר היישומי למחלות מזיקים ובעיות אגרוטכניות בתחומי הגידול השונים.

מטרות ויעדים

· השלמת תכנית אב לטיפול בפסולת ירוקה

· שמירה של מכסות העו"ז מפני קיצוצים.

· הדרכה חקלאית.

· ביצוע קטע של דרך בנחל הערבה.

· מענקי מדינה -סיוע לחקלאים בעקבות משבר הרובל (והאירו).

· קידום תכנית המים של האזור.

תחומי פעילות

· פתוח קרקע.

· פתוח מקורות מים ושמירה על מכסות.

· ייצוג בגופים וארגונים שונים.

· ייצוג ושמירה על מכסות לעובדים זרים.

· השתתפות בפעילות המו"פ החקלאי.

· טיפול בנזקי חקלאות.

· שמירה על האינטרסים למענקים והלוואות להשקעות.

· סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים.

· תכנית אב לפסולת חקלאית.

· פינוי וטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק

בעלי תפקידים ויצירת קשר

מוטי סלווין, עין חצבה - 0523666024

אורי פריגל, נאות הכיכר - 0503600400

אלון שחל, עין גדי - 0523366968

נעה גורדון, עין תמר - 0545883566