נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

אכיפת כלבים משוטטים

אכיפת כלבים משוטטים

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

תעסוקה

תעסוקה

משרות לתושבי האזור
חדש ! פורטל תיאום תשתיות

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

פורסם - עלי תמר גיליון ספטמבר 2018

פורסם - עלי תמר גיליון ספטמבר 2018

פורסם ! חוברת החוגים והתרבות לשנת 2018-19

פורסם ! חוברת החוגים והתרבות לשנת 2018-19

איגרת לתושב - עונת היתושים

איגרת לתושב - עונת היתושים

חשוב לדעת ! כיצד לטפל בהכשת נחש

חשוב לדעת ! כיצד לטפל בהכשת נחש

המשפטים שלכם - התושבים של כולנו

המשפטים שלכם - התושבים של כולנו

כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק התיכנון והבניה

כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק התיכנון והבניה