Search Site


לוח מודעות - שוטף בתמרחוף עין גדי יישאר סגור לרחצה עד להודעה חדשה

לתשומת לב המטיילים ובאי פסטיבל התמר: חוף עין גדי סגור לרחצה ולמבקרים.

בשל בעיות בטיחות באזור הוחלט, בהוראת משרד הפנים, על סגירת חוף עין גדי, לרחצה ומבקרים.

במקום קיים חשש כבד להידרדרות סלעים כתוצאה מנזקי מזג האוויר שפקדו את האזור, בחורף אשתקד, ובמקום מבוצעות כל העת עבודות שיקום.

חוף חמי עין גדי ספא, אינו נפגע ולכן פתוח למבקרים כרגיל. 


 היטל מיסים וארנונה לשנת 2015


תעריפי ביוב ואשפה - מעודכן ל-אוגוסט 2014     

    


להלן סדורי חניה בתחום המועצה

חברת שוהר חברת הגביה של המועצה האזורית תמר לענייני גביית דוחות חניה.  ניתן לשלם דוחות באתר שוהר http://www.shohar.net/  לבירורים/שאלות/בקשות לשלם/בקשות לערעור וכו' יש לפנות  לטלפון: 03-6280800      פקס: 15336280800האתר החדש של הועדה המקומית


 שינוי שעות הרחצה בחופים הצבורים
 
החל מיום ראשון 26.10.014 שעות הרחצה הם מ 7:00 ועד 16:00
( מעבר לשעון חורף )
 
שינוי זה הוא עד להודעה חדשה
 
 

עבורכם מסמך מידע והסברה לשמירה והגנה על בטחונכם ולרענן נהלים הנכונים ונחוצים תמיד במדינתנו

 

  ניוזלטר- דיווחים מהנעשה בתחום המועצה 

   

  

 תושבים יקרים, הנכם מוזמנים להעביר חומרים

כתובים בכל נושא  ותחום לעלי תמר,

למייל של עופרה גזית: ofra@ma-tamar.co.il  .

    דף הבית של המועצה ב-facebook

         

 

על המועצה

מועצה אזורית "תמר" שוכנת לאורך חופו המערבי של ים המלח- המקום הנמוך בעולם, באזור קסום שתושביו מביאים לידי ביטוי את הציונות המעשית בחינוך, בהתיישבות, בחקלאות מתקדמת, בתעשייה מן המובילות בעולם, ובתיירות ענפה וייחודית מסוגה. זאת, תוך התמודדות מרשימה של התושבים והמועצה עם האתגר של חיים בתנאי טבע קיצוניים: אקלים, ירידת מפלס ים המלח והיווצרות בולענים, עליית מי הבריכות ושיטפונות

facebook -דף הבית של המועצה

 

לפניות: תמר מאירי - מנהלת האתר

 tamarmeiri@walla.co.il

tamar.meiri@gmail.comסרט תדמית
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט