Search Site


ברוכים הבאים לאתר 


"המועצה האזורית תמר"


האתר החדש שלנו בהקמה

לכל שאלה/פניה 

ניתן ליצור קשר עם משרדי המועצה

טל: 08-6688888

פקס: 08-6584150


לוח מודעות - שוטף בתמר


מוזמנים גם לדף הפייסבוק שלנו 

facebook -דף הבית של המועצהאנחנו מחפשים אותך !

למכרזי כ"א למועצה יש להיכנס לתפריט "דרושים" (מועצה - דרושים)  

מכרזי המועצה 

מפורסמים בעמוד המכרזים

(מועצה - מכרזי המועצה)

בהצלחה !חוק חופש המידע ופניות הציבור - לידיעתכם 


דוח הממונה על פניות הציבור 


דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2015

 תושבים יקריםהנכם מוזמנים להעביר חומרים כתובים בכל נושא  ותחום לעלי תמרלמייל של עופרה גזית: ofra@ma-tamar.co.il  .


מוזמנים לבקר גם באתר החדש של הועדה המקומית
חופים : 


שינוי שעות הרחצה בחופים הצבורים

החל מיום שישי 27.3.2010 , מעבר לשעון קיץ, 

שעות הרחצה הן : 07:00-18:00

רחצה נעימה 


חוף עין גדי  סגור למבקרים ולרחצה  ! 
עד להודעה חדשה , אנא הישמעו להוראות המשטרה והשילוט באזור. 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומזמינים אתכם להינות בחופים הציבוריים בעין בוקק.


החל מתאריך 3.02.015 ועד להודעה חדשה 

החוף הסמוך למלון מרידיאן (דיויד) סגור לרחצה 

בשל עבודות לשיקום ופיתוח של החוף 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
על המועצה

מועצה אזורית "תמר" שוכנת לאורך חופו המערבי של ים המלח- המקום הנמוך בעולם, באזור קסום שתושביו מביאים לידי ביטוי את הציונות המעשית בחינוך, בהתיישבות, בחקלאות מתקדמת, בתעשייה מן המובילות בעולם, ובתיירות ענפה וייחודית מסוגה. זאת, תוך התמודדות מרשימה של התושבים והמועצה עם האתגר של חיים בתנאי טבע קיצוניים: אקלים, ירידת מפלס ים המלח והיווצרות בולענים, עליית מי הבריכות ושיטפונות
סרט תדמית
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט