Search Site


לוח מודעות - שוטף בתמר

ברוכים הבאים לאתר 


"המועצה האזורית תמר"


בימים אלה אנו פועלים 


לשדרוג האתר


עמכם הסליחה 


מוזמנים גם לדף הפייסבוק שלנו 

facebook -דף הבית של המועצה 


לידיעה !  מכרזי המועצה (למשרות המוצעות)  מפורסמים בלוח המודעות שלנו.


 תושבים יקריםהנכם מוזמנים להעביר חומרים כתובים בכל נושא  ותחום לעלי תמרלמייל של עופרה גזית: ofra@ma-tamar.co.il  .בעקבות הכשרת עובדי הועדה המקומית להטמעת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה   

משרדי הועדה המקומית יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל ומסירת דואר בתאריכים הבאים:

 8.3.15 – 12.3.15 (ימים א' עד ה')

 

15.3.15 – 16.3.15 (ימים א' ב')

  

18.3.15 יום ד'. 


האתר החדש של הועדה המקומית

חוף עין גדי יישאר סגור לרחצה עד להודעה חדשה
 שינוי שעות הרחצה בחופים הצבורים
 
החל מיום ראשון 26.10.014  
שעות הרחצה הם מ 7:00 ועד 16:00 
מעבר לשעון חורף ) שינוי זה הוא עד להודעה חדשה

  

עבורכם מסמך מידע והסברה לשמירה והגנה על בטחונכם ולרענן נהלים הנכונים ונחוצים תמיד במדינתנו

על המועצה

מועצה אזורית "תמר" שוכנת לאורך חופו המערבי של ים המלח- המקום הנמוך בעולם, באזור קסום שתושביו מביאים לידי ביטוי את הציונות המעשית בחינוך, בהתיישבות, בחקלאות מתקדמת, בתעשייה מן המובילות בעולם, ובתיירות ענפה וייחודית מסוגה. זאת, תוך התמודדות מרשימה של התושבים והמועצה עם האתגר של חיים בתנאי טבע קיצוניים: אקלים, ירידת מפלס ים המלח והיווצרות בולענים, עליית מי הבריכות ושיטפונות
סרט תדמית
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט